خرید برج روشنایی سیار مدل AE10 بیمارستان میلاد

خرید برج روشنایی سیار مدل AE10 بیمارستان میلاد

خرید 1 دستگاه برج نوری سیار مدل AE10 توسط بیمارستان میلاد

مرجع خبر: تاریخ درج: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶