خرید 4 دستگاه برج نوری سیار مدل AE10 شرکت جهاد نصر پروژه اجرای سد کرم آباد

خرید 4 دستگاه برج نوری سیار مدل AE10 شرکت جهاد نصر پروژه اجرای سد کرم آباد

شرکت جهاد نصر جهت بالابردن راندمان اجرای پروژه سد سازی کرم آباد
4 دستگاه برج نوری سیار مدل AE10 ساخت شرکت عاشور الکتریک خریداری نمود

مرجع خبر: تاریخ درج: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶