خرید 2 دستگاه برج نور سیار مدل AE10 شرکت جهاد نصر اهواز

خرید 2 دستگاه برج نور سیار مدل AE10 شرکت جهاد نصر اهواز

خرید 2 دستگاه برج روشنایی سیار مدل AE10 توسط شرکت جهاد نصر اهواز جهت اجرای پروژه خط لوله گازرسانی ایران به عراق

مرجع خبر: تاریخ درج: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶